VOLKSWAGEN TOUAREG CR – EVO SERIES: EVO-5

VW Touareg

Wheel specs
Wheel Model EVO-5 Forged: EVO Series
Vehicle Specifics VW Touareg
Wheel Details

Sizes

Front Wheel: 23x11

Rear Wheel: 23x11

Finish Options

Espresso Solid